prev next
  • Geen dieet, maar een aanpak om kinderen belangrijke gezondheidsvaardigheden aan te leren.
  • Als Kik-for-Kids coach mag ik de Leefstijlwijzer-trainingen geven. Kinderen -en hun ouders- leren hiermee gezonde vaardigheden te ontwikkelen. Geen dieet met wat je wel of niet mag eten, maar een unieke, nieuwe aanpak om kinderen met over-, ondergewicht e

Voedzaam en de basisschool

Basisscholen hebben de taak om de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd te helpen ontwikkelen tot gezonde, zelfbewuste tieners. Als organisatie heb je natuurlijk het welbevinden van de kinderen voor ogen en weet je dat een gezond voedings- en beweegbeleid hierbij onontbeerlijk is. Maar niet altijd is alle kennis of tijd aanwezig om dit zelf vorm te geven. 

 

Voedzaam en Anniek

Mijn naam is Anniek Sturm. Ik ben BGN-gewichtsconsulent en kindervoedingscoach en zet mij in voor professionals, ouders en kinderen met (dreigend) overgewicht, ondergewicht en slechte eters. 

Vanuit mijn achtergrond als onderwijskundig linguïst ben ik bekend met didactiek, methodiekontwikkeling en pedagogische werkvormen. Met mijn expertise sta ik graag uw organisatie bij, door bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten, workshops of gastlessen te verzorgen. Ook kan ik ondersteuning bij een gezond voedingsbeleid of het aanvragen van een Vignet Gezonde School bieden.

 

Advies en praktijk

Er is een grote behoefte onder opvoeders aan helder en duidelijk advies. Daarom wil ik mensen inspireren en begeleiden naar een gezonde leefstijl. Met mijn kennis en ervaring uit het onderwijs en expertise op het gebied van beleidsontwikkeling en implementatie, weet ik zowel kinderen, hun ouders én andere (op)voeders te inspireren en te ondersteunen.

Zo geef ik bijvoorbeeld gastlessen in de klas. Deze lessen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen en zijn duidelijk en praktisch. Het gaat hierin om het maken van gezonde keuzes voor jezelf die ook goed zijn voor de wereld en de mensen om ons heen.

De lessenseries of gastlessen passen bij de kerndoelen voor het onderwijs, bijvoorbeeld in het kader van burgerschapsvorming.

Ook ouders wil ik door middel van workshops en cursussen graag informeren over hoe zijn kunnen zorgen dat hun kind gezond opgroeit en hoe het gezellig blijft aan tafel. Zo kan men een blijvende leefstijlverandering inzetten én volhouden.

Vraag vrijblijvend om een offerte of een kennismaking om de mogelijkheden te bespreken voor uw organisatie via info@voedzaamadvies.nl of via de contactpagina.